I suggest you ...

Lukkede aktiviteter - autorisation

Forestil jer, at I skal afholde et seminar, hvor det kun er personer fra jeres egen afdeling, der skal have lov til at deltage.

Begrænsningen kan skyldes, at det er mest relevant for personerne i den afdeling, eller fordi I ikke har så mange pladser, at der kan åbnes for alle eller noget helt tredje......

Vil I foretrække, at man skal kende fx en 5-cifret kode, som skal indtastes ved tilmelding.....(koden kan evt disitribueres via intranet eller e-mail)

Har du ideer til andre måder, at autorisere på, som vi skal overveje?

Er det overhovedet relevant med en autorisation?

Hvordan gør I det i dag?

7 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
AdminBo Andersen (Team DoCAS, DoCAS Systems A/S) shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base