I suggest you ...

Mulighed for at sortere i kurser - og i særdeleshed fjerne kurser, der er afholdt

I min liste over aktiviteter er der aktiviteter, der ligger helt tilbage til 2014(!) Kunne der evt. oprettes en mulighed for at sortere, så dels kun aktive kurser er på listen - og evt. en mulighed for at se kurser, man selv har oprettet. Det ville også være fint, hvis man kunne slette kurser fra listen.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base