I suggest you ...

integration til outlook

Hvad med at lave en integration og/eller eksport funktion til outlook af underviserens kalender - det ville være dejligt at kunne lægge alle undervisningsdage ind i arbejdskalenderen...

2 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Kenny shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • AdminBo Andersen (Team DoCAS, DoCAS Systems A/S) commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Dette er muligt i dag. Gå ind på den enkelte underviser og ned på siden til kalenderen. Her finder du et kalender-ikon lige efter måned-uge-dag fanebladet. Klikker du på ikonet, bliver du præsenteret for en url til et iCalendar-feed, der kan bruges i fx Gmail kalenderen og Outlook

Feedback and Knowledge Base