I suggest you ...

Udvidet integration mellem Outlook og DOCAS

Vi benytter blandt andet DOCAS, når mange medarbejdere og ledere f.eks. skal tilmelde sig en temadag eller lignende. Det kunne være rigtigt smart, hvis f.eks. en tilmelding til et arrangement automatisk kunne blive overført fra DOCAS til den enkeltes Outlook kalender, så man ikke behøver at indsætte det manuelt i Outlook, når man har tilmeldt sig. Kan det på nogen måde lade sig gøre at lave en sådan integration?

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Maja shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base