Hvorfor har I en gratis version?

Vi har en gratis version for at så mange personer som muligt, kan få glæde af produkterne fra DoCAS. 

I DoCAS teamet arbejder vi med et sæt værdier, som vi konstant holder hinanden op på, og som er med til at give os den daglige begejstring og inspiration til at arbejde med DoCAS. 

Vi har ladet os inspirere af Simon Sinek og startede med at spørge os selv, hvorfor vi "gør" det. Herunder får du svarene på, hvad der driver os fremad. 

Why (Hvorfor vi "gør" det)

DoCAS gør danskerne klogere gennem gode oplevelser og sociale fællesskaber, der resulterer i større livskvalitet for alle deltagere.

How (Hvordan vi "gør" det)

DoCAS knytter personer med noget på hjerte sammen med danskere, der ønsker at blive klogere, i et fællesskab på internet og i den fysiske verden.

What (Hvad "gør" vi det med)

DoCAS udvikler simple og intuitive værktøjer til virksomheder, organisationer og personer, der ønsker at dele sin viden med danskerne.

Læs mere om, hvem vi er.
Feedback and Knowledge Base