Termer i DoCAS

Vi arbejder med mange forskellige personer og virksomheder, og derfor også mange forskellige termer.

Vi har sat os ned, og fundet de termer, som vi mener dækker bredest. For at vi alle får en fælles forståelse for de termer, som vi bruger, har vi lavet denne liste:

Aktivitet
Aktivitet dækker over begreber som kursus, konference, begivenhed, arrangement, event

Mødedage
Dækker over en række af hinanden efterfølgende dage, hvor aktiviteterne foregår. Det kan være et kursus, der forløber over 10 torsdage. I dette tilfælde findes der 10 mødedage.

Arrangør
Arrangør dækker over begreber som kursusudbyder, 

Sted
Dækker over den adresse, hvor aktiviteten afholdes.  

Lokale
Dækker over det fysiske lokale på det sted, hvor aktiviteten afholdes. Kan være "klasseværelse 208", "Rosenstuen" osv....

Deltager
En deltager er en person. En person kan være tilmeldt én eller flere aktiviteter, men kan også oprettes manuelt, uden at du tilknytter hende til en aktivitet. Det kan være hensigtsmæssigt i en situation, hvor du har behov for at oprette en masse deltagere manuelt, inden du knytter dem til en aktivitet. Du kan også bruge deltagerlisten som en liste over potentielle deltagere.

Tilmelding
En tilmelding er tilknyttet én bestemt aktivitet og én bestemt person. En tilmelding kan først foretages, når aktiviteten er markeret "tilmeldingsklar".

Underviser
Underviser dækker over begreber som foredragsholder, coach, taler, oplægsholder, vejleder etc.


Feedback and Knowledge Base