Release notes 24. oktober 2013

FREE Features:
Brugerdefineret visning af informationer i DoCAS administrationen.
Få kun vist de informationer, der er relevante for dig.

Hvis du ønsker det, kan du nu indsætte et frameldingslink i den kvittering, der e-mailes til kursisten. Det gør det nemt for kunden selv, at framelde sig, hvis hun bliver forhindret i at møde op. 

Mulighed for at oprette flere kataloger (lister) med aktiviteter. Det giver mulighed for at vise et udvalg af ens aktiviteter på én liste, andre aktiviteter på en anden liste og alle aktiviteter på en tredje liste.

PLUS Features:
Forbedrede muligheder for at beskrive de enkelte felter på tilmeldingsformularen.

Forbedrede muligheder for at flytte rundt på tilmeldingsformularens felter.

Bestem selv, hvilke informationer fra den fleksible tilmeldingsformular, som du ønsker eksporteret i Excel eller PDF format.

Forbedringer
På de enkelte aktiviteter vises følgende statistik i informationsbaren, så du har det hurtige overblik: Antal tilmeldinger, belægningsprocent, antal på venteliste, dage tilbage (til tilmeldingsfrist)

Arkiverede aktiviteter og tilmeldinger er nu samlet under ét menupunkt i DoCAS.

Tydeligere skærmkvittering, når en person ved tilmelding kommer på venteliste.

Røde, gule og grønne ”lamper” er nu centreret på aktivitetsoversigten.

Arkiverede aktiviteter markeres nu med en farve, der fraviger tydeligt fra aktive aktiviteter, så det fremgår tydeligere i kalenderen og på de enkelte aktiviteter, hvilke der er aktive, og hvilke der er arkiverede.

Feedback and Knowledge Base